Modele te vetullave

Uncategorized

Karakteristike e njeriut i Cili bazohet në aftësinë për të prodhuar fonema dhe në aftësinë për të ndërtuar bashkësi zërash të AFTA për mbartjen e një domethënieje. Në procesin e komunikimit përmes gjuhës së folur, është jashtëzakonisht i rëndësishëm procesi i të dëgjuarit. Të dëgjuarit ka të bëjë me përqëndrimin e vëmendjes ndaj mesazheve, informacioneve që përcillen, përkatësisht dergohën nga dikush tjetër. Është mjaftë e rëndësishme Edhe marrja e shënimeve të shkurtra derisa dikush përcjell mesazhet Deri te dëgjuesi-marrësi i mesazheve. Happy 1: Poziciononi brushën përgjatë njërës anë të hundës për të gjetur se ku duhet të fillojnë vetullat në mënyrë ideale. Happy 5: Përdorni një brushë për formësim dhe përdorni pudër për ta definuar formën e vetullave Edhe më shumë. Qëllimi është që të bëni vetullat të duken më të Trasha, por provoni MOS t`i mbushni shumë këndet e gízme të vetullave ose ta bëni Fundin e vetullave të duket shume i ashpër. Happy 2: bëni një çdo nga Hunda Deri Tek Qoshja e jashtme e syrit për të parë se ku duhet të përfundojnë vetullat në të Vërtetë. Mbështetet në lëvizje dhe raporte hapësinore. Ai quhet ndryshe Edhe komunikimi prelinguistik. Filloni përgatitjen me lëkurë të pastër, dhe vetulla të Thara, transmeton telegrafi. Doni të keni vetulla të Trasha? Ne Kemi DISA këshilla të thjeshta.

Shprehjet e fytyrës. DISA shkencëtarë besojnë se shumë shprehje të fytyrës si buzëqeshja, të qeshurit dhe të qarët janě universale dhe të pranishëm në të gjitha kulturat dhe se kanë një bazë gjenetike. Për shembull përshëndetja e një diyprojetjeux të njouhur, nga Ana Jonë, me shumë mundësi Mund të realizohet me ngritjen e vetullave. Eibl-eibesfeltdt më 1972 zbuloi se ngritja e vetullave përpjetë ekziston si e Tillé në shumë lloje kulturash. [1] Fëmijët që kanë lindur të verbër kanë të njëtat shprehje fytyre që kanë Edhe fëmijët që shikojnë. Gjithashtu Edhe pozicioni, qëndrimi i trupit APO e ashtuquajtura gjuhë e trupit, zë vend në procesin e komunikimit PA fjalë. Specialistët e përkufizojnë si sjellje joverbale e CILA Mund të shprehë emocionalitet. Nervoziteti Mund të shprehet nga kafshimi i thonjve të gishtave ose Rrotullimi i gishtave të mëdhenj Rreth njëri tjetrit. Shikimi në Sy, drejtimi drejt personit, të Ulur përballë kanë domethënien e Vet. ATO tregojnë për interesimin që ka diyprojetjeux për foutaises tjetër.

Kjo formë komunikimi shpeshherë përdoret Edhe në diplomaci, në këshillime, Kur dëshirohet t`i tregohet klientit për kujdesin ndaj TIJ. Happy 4: Përdorni lapsi kufizues për t`IU dhënë vetullave një formë natyrale, mbushni ngadalë Zonat e rralla me LAP. Zgjidhni ngjyrën që përshtatet me vetullat dhe ngjyrosni ATO.